Ana içeriğe atla

Bilgisayar

BİLGİSAYAR PROGRAMI GENEL BİLGİ

        Bilgisayar programcılığı bölümü; bilgisayar kullanımı, yazılımı, geliştirilmesi, bilgisayar donanımı (kurulum, tamir, bakım) bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi, web tabanlı uygulamaların tasarlanması ve geliştirilmesi, işletim sistemleri kurulum ve yapısı konularında eğitim yapar.
Bilgisayar programını bitirenler bilgisayar sektöründe nitelikli ara eleman olarak çalışırlar. Bilgisayar programcıları çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyicisi ve uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılım üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgi işlem merkezlerinde sistem programcısı olarak çalışırlar. Yönetim bilişim sistemleri alanlarında veritabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde görev alırlar.
Programcı bir işi bilgisayara yaptırmak yada bir sorunu bilgisayar yardımı ile çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulanma sırasını tespit eder. Bilgisayara verilecek bilgilerin ve bilgisayardan alınacak bilgilerin biçimini belirler. Bir iş akış şeması hazırlar ve bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilinde işlemlere karşılık gelen komutları hazırlar. Programın amaca uygun çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
Bilgisayar programlama bölümü mezunlarının iş alanları: yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, donanım ve yazılım üreten ve pazarlayan firmalarda çalışırlar.
Bilgisayar programlama bölümünü bitiren öğrenciler tekniker ünvanı alır. 30 mayıs 2002 tarihinde tamamlanan MEB-YÖK Meslek Yüksek okulları program geliştirme projesi kapsamında MYO'ların programları ortaklaştırılmış, meslek tanımları ve hedefleri ortaya konulmuştur. Bu projede bilgisayar teknikeri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

BİLGİSYAR TEKNİKERİ

Bilgisyar programlama, bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım bakım ve onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilimdir.
Bilgisayar teknikeri yukarıdaki konuların tamamında yeterli bir bilgiye sahip bulunan, ancak bu konulardan birinde uzmanlaşmak üzere eğitilmiş kimsedir.
Teknikerin edinmiş olduğu bilgi, almış olduğu eğitim çalışma ortamını uygun şekilde düzenlemeyi ve başkalarıyla iyi ilişki kurmayı öğretecektir. Tekniker yüksek düzeyde uygulama becerilerine sahip olacak ve ileri enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilecektir.
Buna göre teknikerin bilgisayar endüstrisindeki rolü
hata bulma
problem çözme
karar verme
işlem ve fonksiyonların planlanması
Tekniker yönetime karşı çalışmaların verimli olmasından sorumludur. Belirli görevlere verilmiş yazılım teknisyenlerinin çalışmalarına nezaret edebilir. Aşağıdaki alanların çoğunda uzmanlık gösterecektir.
Bilgisayar alanındaki temel kavramları bilir.
Yazılım planlama ve tasarımında görev alır.
Yazılım sektöründeki program üretme çalışmalarda grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirir.
Yazılım, kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar.
Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alır.
Kelime işlemci hesaplama tablosu, sunu, veritabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir.
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunlara çözüm getirir.
Sektörde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır.
İnterneti kullanarak istediği bilgilere erişebilir.
Donanım, keşif işlemlerinde görev alır.
Sistemle ilgili malzeme ve tesisatın seçimi ve kullanılması işlemlerini yapar.
İşyerinde bilgisayar kaynakları, sağlık ve emniyetle ilgili kanuna dayalı yönetmeliklerin nerede uygulanacağını bilir.
İnsan ilişkileri ve girişimcilik alanında temel kavramları bilir. Hizmet verirken bu kavramları ilke ve etik kurallara dönüştürür.
Analitik düşünme yeteneği kazanır.
Yerinde ve zamanında doğru eleştiriyi yapma ve eleştiriye açık olma alışkanlığını kazanır.
Bilgisayar sektöründe nitelikli ara eleman olarak yer alır.
Standartlarda ve yönetmeliklerde detaylar verilen teknikleri uygular.
Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak ülke ekonomisine katkıda bulunur.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bozkır Belediyesi otobüs Hariket Saatleri

Bozkır Belediyesinin Bozkır Meslek Yüksek okulununa ve Bozkır Toplu Konut İdaresi Konutlarına düzenlemiş olduğu sefer saatleri, Öğrencilere göre Uçan tenike seferfleri.

Öğr. Gör. Oğuz Kaan AKÇAKAYA

Adi Soyadi: Öğr. Gör. Oğuz Kaan AKÇAKAYA Tel-Dahili: 332 426 1444-24 Mail: Web: http:// Görevi: Ögr.Gör. Egitim Durumu Açiklamalar

Öğr. Gör. Hasan Tutumlu

Adi Soyadi: Öğr. Gör. Hasan Tutumlu Tel-Dahili: 332 426 1444-11 Mail: Web: http:// Görevi: Müdür Yardımcısı Egitim Durumu Açiklamalar