Ana içeriğe atla

Elektrik

ELEKTRİK PROGRAMI GENEL BİLGİ

Elektrik Programının Tanımı:
        Elektrik programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı sonunda 6 haftalık Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) yapmaktadırlar. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verebilecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir
Elektrik programında ilk 2 yarıyıl dersler ortak olup 2 alt program oluşturulmuştur. Bu alt programlar; Fabrika bakım ve imalat, İletim-dağıtım ve tesisat teknikerliğidir. 3. ve 4. yarıyılda imkanlar dahilinde ve bölgesel ihtiyaçlara göre en az 6, en fazla 8 saatlik seçmeli ders verilmektedir
Elektrik Programının Hedefleri:
Elektrik Programı fabrika bakım ve imalat teknikerliği elektrik kumanda tekniği, bilgisayar destekli tasarım (Autocad), elektrik bakım, arıza ve onarım teknikleri, elektrik ve elektronik ölçümler, PLC sistemleri, analog, sayısal ve güç elektroniği, otomatik kontrol, elektrik makineleri, enerji iletimi ve dağıtımı hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atelyede sorumluluk üstlenebilmesi için yöneticilik formasyonu verilen teknik bir programdır.
Öğrencilere Kazandırılan Bilgi ve Beceriler:
1. Bir elektrik teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir. 2. Elektrik motorlarının kumanda şemalarını çizer ve uygulayabilir. 3. Çeşitli elektrik motorlarının sarım şemalarını çizer ve uygular. 4. Elektrik ölçme cihazlarını kullanarak elektriksel büyüklükleri bulabilir. 5. Elektrikli makine ve cihazlarının montajı, bakımı ve onarımını bilir ve bunların elektrik, elektronik ve bilgisayarla kontrol sistemlerini yapar. 6. Bilgisayarı operatör olarak tanır ve kullanır. Windows,Word, Excel, Electronics Workbench, Autocad v.b. programları bilir. 7. Elektrik emniyet kural ve yöntemlerini, sağlık önlemlerini ve acil alınması gereken tedbirleri bilir ve uygular. 8. Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir. 9. İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir. 10. İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir. 11. Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirme
İş Hedefleri:
Bir elektrik teknikeri kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak tasarım ve bilgisayar destekli proje çizimi, bakım-onarım, elektrik kumanda panoları, PLC sistemleri, elektrik makinaları bakım ve kumandası, enerji iletim ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilebilir. Ayrıca Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.
Elektrik Teknikerinin Endüstrideki Yeri:
Elektrik Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/postabaşı/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan bir teknik personel, bir işletme için orta direk mesabesinde bir kişidir. Tezgah ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir.
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE İLERLEME
Elektrik ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde; Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji öğretmenliği, Fizik, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Elektrik Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bozkır Belediyesi otobüs Hariket Saatleri

Bozkır Belediyesinin Bozkır Meslek Yüksek okulununa ve Bozkır Toplu Konut İdaresi Konutlarına düzenlemiş olduğu sefer saatleri, Öğrencilere göre Uçan tenike seferfleri.

Öğr. Gör. Oğuz Kaan AKÇAKAYA

Adi Soyadi: Öğr. Gör. Oğuz Kaan AKÇAKAYA Tel-Dahili: 332 426 1444-24 Mail: Web: http:// Görevi: Ögr.Gör. Egitim Durumu Açiklamalar

Öğr. Gör. Hasan Tutumlu

Adi Soyadi: Öğr. Gör. Hasan Tutumlu Tel-Dahili: 332 426 1444-11 Mail: Web: http:// Görevi: Müdür Yardımcısı Egitim Durumu Açiklamalar